COVID-19 salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ederken insanlığın en önemli sorunlarından bir tanesi de gıda arzı ve talebinin dengesinin sağlanması olacak gibi görünmektedir. Küresel işleyişin devamını sağlamak açısından ülkelerin ulusal tedarik zincirleri dengelerini sağlayabilmeleri önem arz etmektedir. Gıda ve beslenme güvenliği konusunda zaten uluslararası sıkıntıların yaşandığı bu günlerde, tarımın önemi ve tarımın üzerindeki olumsuz etkilerin ve zorlukların azaltılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Her sektörde olduğu gibi Covid-19 Tarım Sektörünü de son derece olumsuz etkilemiştir. Gıda tedariki konusunda büyük sıkıntıları beraberinde getiren salgın, hem gıdanın ulaştırılması hem de yurtiçi/yurtdışı hareket kısıtlamaları nedeniyle lojistiğinde de büyük zorluklar yaşamaktadır. Özellikle yaş meyve ve sebze, balık, et süt gibi değerli ama çabuk bozulabilen gıda tedariki daha da kötü etkilenmiştir. Bu olumsuz etkiler nedeniyle maalesef gıda arzı azalmış buna karşın gıda talebi son derece artmıştır. Bu dengesizlik beraberinde birim fiyatların artışına sebep olarak ekonomik boyutlarda ciddi hasarlara neden olmuştur.

Hareket kısıtlamaları, lojistikteki kısıtlamalar ile çiftçi ve üretici, ürünlerini satamaz ve ilgili pazarlara ulaştıramaz oldu. Özellikle yemek yenen yerlerin, gıda tüketilen eğlence yerlerinin, okulların, alışveriş merkezlerinin kapatılması da gıda israfına sebep olmuştur. Satılamayan ürünler elde kalmış ve çürümüştür. Bunun bir diğer olumsuz etkisi de tarım istihdamına olmuştur. Salgın sebebiyle tarımdaki istihdam oranları azalma eğilimi göstermiştir. Özellikle de Avrupa Birliği (Europen Union – Agricultural Employement) tarım konusunda geçici ve göçmen istihdamına ihtiyaç duyuyorken pandemi sebebiyle hareket etme kısıtlandığından, tarım sektöründe büyük istihdam sorunları yaşamaktadır. Bir örnek vermek gerekirse Kenya’da Mombasa’da çok büyük çay müzayedeleri yapılmaktadır. Birçok Doğu Afrika Ülkesi buradaki pazarda ürünlerini satmaktadır. Ancak pandemi sebebiyle seyahat kısıtlamaları gelmiş ve bu müzayedeler yapılamamıştır. Sadece Kenya’da çay üreten küçük çiftçilerin sayısı 600.000 civarındadır. Bu denli olumsuz etkileri olsa da hala birçok ülke ekonomisinin istihdam oranlarında tarım sektörü en büyük paylara sahip olmayı sürdürmektedir elbette. Tarım sektöründeki bu sıkıntılar doğal olarak tarım makineleri üreticilerini (Agricultural Machinery , Agricultural Machine Manufacturers) de olumsuz etkilemektedir.

Tarımdaki maliyetlerin artması, çok daha etkin ve verimli tarım yapılmasının gerekliliklerini arttırmıştır. Bu bağlamda tarım elektroniği (Agricultural Electronics, Monitoring Electronics at Agriculture, Seed Controller, Irrigation Systems, Fertilizers, Universal Seed Drills, Seed Drills) büyük bir önem kazanmıştır. Bu olumsuz etkilerin azaltılması için devletlerin, gıda sektörünün etkin yönetimi konusunda aktif olmaları, tarımsal işletmelere rehberlik etmeleri, paniğin önlenmesi için önlemler alma ve gıda stokuna engel olunmasına katkıda bulunmaları gerekmektedir. Tarımsal üretimi teşvik etmek için destek paketleri, işçilerin ve istihdamın desteklenmesi ve tarımsal politikaların üretilmesinin sağlanması gerekmektedir.