Yüksek Teknolojiyle Hassas Tohum Ekme


Pnömatik Hassas Makinelerinde kullanılan bu ürünlerimiz, yüksek teknolojisiyle;

Hatalı tohum ekimi, zincir kopma ve şaft kırılmaları gibi ekimi olumsuz etkileyen hatalarının hızlıca görülmesini ve hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır,

 • Gözle kontrolün mümkün olmadığı gece ekimini güvenle yapmanızı sağlar,
 • Zaman, emek ve para tasarrufu sağlar,
 • Ekimin her aşamasındaki kontrol imkanıyla verimliliği ve etkinliği arttırmaktadır,
 • İlave özellikleriyle;
 • o Her bir üniteden düşen tohumların sıra üstü mesafesinin görülmesini sağlamaktadır,
  o Mikro granül atımında motor kontrolü ile hassas gübreleme yapabilmektedir,
  o Ekim makinesindeki vakumu ekranda görebilme ve kontrol edebilmektedir,
  o Tohum ve/veya gübre depolarının seviyesini kontrol etmektedir,
  o Geriye dönük 5 ekimin alan bilgisini saklayabilmektedir.
 • 10 farklı dil seçeneği ile kolay kullanım sağlayabilmesi Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusca (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Sırpça, Macarca, Yunanca (Greek (Yunan) Alfabeli)
 • Can-Bus altyapısı ile kolay kurulum ve montaj özellikleriyle,
 • Şaftlı, zincirli ve tohum borusu tipleri ile geniş optik sensör seçenekleriyle,
 • Manyetik, indüktif, kapasitif sensör seçenekleriyle ekimin kalitesini ve etkinliğini arttırmaktadır.

Hassas Tohum Ekme Ürünlerimiz

TS-20 Tohum Akış Kontrol sistemine ilave olarak Mikro gübre tertibatına yerleştirilen motorları kontrol ederek tam gramajında doğru ve hassas gübre atılmasını sağlayarak kullanıcılara üstün kolaylıklar sağlamaktadır. Klasik yöntem olan dişli kutusu ayarları ile sınırlandırılan mikro gübre atımının dezavantajlarını ortadan kaldırır ve istenilen hassasiyette mikro gübre atımını sağlar. Klasik yöntemde sıra başları ve sonlarında boşa mikro gübre atımını engelleyerek Zaman, emek ve para tasarrufu sağlar. Kolay kalibrasyon ve kolay test ile hektara atılacak mikro gübre miktarının tam ve doğru atılmasını sağlar. Traktörün hız değişimlerini anlık olarak kontrol ederek hız ile tam senkronize eşit gübre atımını sağlar.Fonksiyonlar:

1. Ekim hızını gösterir.
2. Vakum değerini gösterir ( -(eksi) basınç).
3. Ekilen alan bilgisini dekar veya hektar cinsinden anlık olarak ekranda gösterir.
4. Atılan Mikro gübre miktarını anlık olarak ekranda gösterir.
5. Mikro Gübre kalibrasyon işlemi ile kolay ve doğru kalibrasyon yapılmasını sağlar.
6. Tohum akışı monitörde grafik olarak gösterilir. Tohum akışında problem olduğunda görsel ve sesli uyarı verir.
7. Her bir üniteden düşen tohumların sıra üstü mesafesini anlık olarak gösterir.
8. Hektara düşen ortalama tohum miktarını gösterir.
9. Ortalama sıra üstü mesafeyi gösterir.
10. Ekim anında m2 ye düşen tohum adedini gösterir.
11. Toplam ekilen alan bilgisini gösterir.
12. Son 5 parsiyel ekilen alan bilgisini hafızasında saklar.
13. Optik sensör sayısı kadar üniteyi anlık kontrol eder.
14. Sistem açılışında otomatik test ile sistem kontrolü yapar.
15. Optik sensörler için toz oranı algılama ve uyarma özelliği vardır.
16. Can-Bus teknolojisi sayesinde kolay ve hızlı kurulum.
17. 10 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Sırpça, Macarca, Yunanca (Greek Alfabeli).

Pnömatik Hassas Ekim Makinelerindeki mekanik hareket aktarım aksamlarını (şanzıman kutusu, şaft, zincir vb.) ortadan kaldıran, her bir üniteye yerleştirilen fırçasız veya fırçalı motorların yönetilmesini ve ekim kontrolünü sağlayan gelişmiş bir sistemdir. Kullanıcının sadece ekmek istediği tohumun sıra üstü mesafesini seçmesi yeterli gerisini bu üstün elektronik halletmektedir. Ekim hızı ile doğru orantılı olarak ekici diskin fırçalı veya fırçasız motorlar ile yönetilmesini kontrol eder ve aynı anda optik sensör sayesinde düşen tohumun sıra üstü mesafesini kontrol ederek sağlaması yapar. Bu sebeple ekimin tüm performans değerleri ekranda kolaylıkla takip edilebilmektedir. Tüm makine tiplerine göre üreticilerin belirlediği motor çeşitleri ile kullanılabilen bu sistemin kolay kurulum ve kolay yönetim adımları sayesinde üreticilere ve kullanıcılara verimlilik, emek zaman tasarrufu ve aktarım organları yüzünden yaşanan aksaklıkları komple ortadan kaldırmaktadır.Fonksiyonlar:

1. Ekim hızını gösterir.
2. Vakum değerini gösterir ( -(eksi) basınç).
3. Ekilen alan bilgisini dekar veya hektar cinsinden anlık olarak ekranda gösterir.
4. Tohum akışında problem olduğunda görsel ve sesli uyarı verir.
5. Her bir üniteden düşen tohumların sıra üstü mesafesini anlık olarak gösterir.
6. Ekim başarısını yüzdesel olarak gösterir.
7. Hektara düşen ortalama tohum miktarını gösterir.
8. Ortalama sıra üstü mesafeyi gösterir.
9. Ekim anında m2 ye düşen tohum adedini gösterir.
10. Toplam ekilen alan bilgisini gösterir.
11. Son 5 parsiyel ekilen alan bilgisini hafızasında saklar.
12. Optik sensör sayısı kadar üniteyi anlık kontrol eder.
13. Sistem açılışında otomatik test ile sistem kontrolü yapar.
14. Optik sensörler için toz oranı algılama ve uyarma özelliği vardır.
15. Can-Bus teknolojisi sayesinde kolay ve hızlı kurulum.
16. 11 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusca (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Sırpça, Macarca, Yunanca (Greek Alfabeli).
17. Gübre tertibatına eklenecek motorları da aynı sistem içerisinde kontrol eder ve kalibrasyonunu yapar.

Pnömatik Hassas Ekim Makineleri için detaylı tohum akış kontrolü ve tohum sıra üstü mesafe kontrolü.

TS-20, her bir üniteye takılan optik sensörler ve tekere takılan hız sensörü ile elektronik algılama, ölçüm ve hesaplama teknolojisi sayesinde 12 sıraya kadar ünite bazlı hassas akış kontrolü sağlar. Farklı tohum türleri ve ekim hızlarına göre tohum akış parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve akış kesildiğinde sesli, görsel ve ışıklı ikaz ile kullanıcı uyarılır. Ekim hızı, alan bilgisi monitörde anlık görüntülenir (ha/da) ve bu verilerle hektar başına atılacak tohum miktarı hesaplanarak ekim esnasında kullanıcıya gösterilir. Ayrıca ekim sonunda, gerçekleşen hektar başına düşen tohum miktarı görüntülenir. Böylece kullanıcının, hassas ekim yapması, ekim esnasında sorun yaşandığında uyarılarak gerekli müdahaleyi yapması ve tohum akışını sürekli kontrol etmesi sağlanır. Opsiyonel olarak takılabilecek motorlu mikro granül gübre atım kontrol sistemi ile entegre çalışır.Fonksiyonları:

Monitör bilgisi

1. Ekim hızını,
2. Ekilen alan bilgisini,
3. Her ünite için sıra üstü mesafe bilgisini,
4. Metrekareye düşen ortalama tohum adedini,
5. Ortalama sıra üstü mesafe bilgisini,
6. Hektara düşen tohum adedi bilgisini,
7. Makinedeki vakum miktarını ekranda gösterir.

Kolay Kurulum

CAN-BUS Altyapısı ile kolay kurulum.

Dil Desteği

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusca (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Sırpça, Macarca, Yunanca (Yunan Alfabeli).

Kalibrasyon Bölümü

1. Ekime başlamadan önce, kalibrasyon bölümünde tekleme ayarını kontrol edebilirsiniz.
2. Sensörlerin toz oranlarını görebilirsiniz.
3. Ekim öncesi mekanik problemlerin tespit edilmesine yardımcı olur.

Hafıza

1. Son beş parsel ekilen alan bilgisini hafızasında saklar.
2. Toplam alan bilgisi hafızada saklanır ve silinemez.
3. Son parsel ekilen alanda hektara düşen tohum adedini hafızasında saklar.

Otomatik Test

Sistem açılışında otomatik test ile sistem kontrolü yapar.

Pnömatik Hassas Ekim Makineleri için tohum akış kontrolü.

TS-19, her bir üniteye takılan optik sensörler ve tekere takılan hız sensörü ile elektronik algılama, ölçüm ve hesaplama teknolojisi sayesinde 12 sıraya kadar ünite bazlı hassas akış kontrolü sağlar. Farklı tohum türleri ve ekim hızlarına göre tohum akış parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve akış kesildiğinde sesli, görsel ve ışıklı ikaz ile kullanıcı uyarılır. Ekim hızı, alan bilgisi monitörde anlık görüntülenir (ha/da) ve bu verilerle hektar başına atılacak tohum miktarı hesaplanarak ekim esnasında kullanıcıya gösterilir. Ayrıca ekim sonunda, gerçekleşen hektar başına düşen tohum miktarı görüntülenir. Böylece kullanıcının, hassas ekim yapması, ekim esnasında sorun yaşandığında uyarılarak gerekli müdahaleyi yapması ve tohum akışını sürekli kontrol etmesi sağlanır. Opsiyonel olarak takılabilecek motorlu mikro granül gübre atım kontrol sistemi ile entegre çalışır.Fonksiyonlar:

Monitör bilgisi

1. Ekim hızı bilgisi
2. Ekilen alan bilgisini
3. Hektara düşen tohum adedi bilgisini ekranda gösterir.

Kolay Kurulum

CAN-BUS Altyapısı ile kolay kurulum.

Dil Desteği

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Sırpça, Macarca, Yunanca (Yunan Alfabeli).

Kalibrasyon Bölümü

1. Ekime başlamadan önce, kalibrasyon bölümünde tekleme ayarını kontrol edebilirsiniz.
2. Sensörlerin toz oranlarını görebilirsiniz.
3. Ekim öncesi mekanik problemlerin tespit edilmesine yardımcı olur.

Hafıza

1. Toplam alan bilgisi hafızada saklanır ve silinemez.
2. Son parsel ekilen alanda hektara düşen tohum adedini hafızasında saklar.

Otomatik Test

Sistem açılışında otomatik test ile sistem kontrolü yapar

Pnömatik Hassas Ekim Makinelerinde Alan Ölçer olarak kullanılır.

Traktöre monte edilen bu ürün pnömatik hassas ekim makinelerinde alan ölçer olarak kullanılır. Ürün 12 sıraya kadar farklı makinelere kolaylıkla monte edilebilir ve girilen ayarlara göre doğru alan ölçümünü yapar. Ekilen alan bilgisi ekranda anlık görüntülenir ve toplam ekilen alan bilgisini hafızada saklar.Fonksiyonlar: Monitör bilgisi

1. Ekim hızını,
2. Ekilen alan bilgisini ekranda gösterir.

Kolay Kullanım

Ünite sayısı, ünite arası mesafe, tekerlek çapı ve tahvil oranı gibi opsiyonel parametrelerle sağlıklı alan ölçümü yapar.

Dil Desteği

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusca (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Sırpça, Macarca, Yunanca (Yunan Alfabeli).

Pnömatik Hassas Ekim Makinelerinde Alan Ölçer olarak kullanılır.

Traktörden enerji ihtiyacı olmadan, direkt ekim makinesi üzerine monte edilen ve içindeki uzun ömürlü pil ile çalışan ürün, pnömatik hassas ekim makinelerinde alan ölçer olarak kullanılır. Ürün 12 sıraya kadar farklı makinelere, dış ortam koşullarına dayanaklı gövdesi ile kolaylıkla monte edilebilir ve dokunmatik tuşlarla girilen ayarlara göre doğru alan ölçümünü yapar. Ekilen alan bilgisi ekranda görüntülenir ve toplam ekilen alan bilgisini hafızada saklar.Fonksiyonlar: Monitör bilgisi

1. Ekilen alan bilgisini,
2. Toplam Ekilen Alan bilgisini ekranda gösterir.

Kolay Kullanım

Ünite sayısı, ünite arası mesafe, tekerlek çapı ve tahvil oranı gibi opsiyonel parametrelerle sağlıklı alan ölçümü yapar.

Hafıza

Toplam alan bilgisini hafızasında saklar ve silinemez.