Tarımın son yıllarda teknoloji sayesinde tarımsal faaliyetler çok ciddi gelişmeler göstermiştir. Eskiden insan gücüne dayalı tarım faaliyetleri artık makinelerin (Agricultural Machinery) gelişmesi ile daha az güçle çok daha fazla alanda tarımsal faaliyetler gösterilmesine olanaklar sağlamıştır. Üstelik bu bağlamda maliyetlerin de azaltılması sağlanabilmiştir. Daha eski zamanlarda elleriyle tohum atan çiftçiler artık tohum ekme makineleri (Seed Drills) kullanmaktadırlar.

Tohum ekme makinesi (Universal Seed Drills, Pneumatic Seed Drills) ile doğrudan tohum ekmenin en önemli avantajı, toprak hazırlama (Soil Preperation, Tillage) ve tohum dağıtım (Fertilizer Machines) süresini kısalttığı için geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı mahsul oluşumuna izin vermesidir. Tohum ekme makineleri sayesinde tüm ekim işleri çok daha kısa sürede tamamlanabilir.

Tarımda zaman ve üretim çok önemlidir; Ekim (Planting Machines) ve Hasat (Harvesting) zamanında yapılmalı ve zamanında mağazalara teslim etmelisiniz. Modern tarım teknolojisi, az sayıda insanın en kısa sürede çok miktarda tarımsal faaliyet göstermesine olanak sağlamaktadır.

Tarımsal faaliyetlerin en önemlilerinden bir tanesi olan ekim (Planting) maliyetleri arttıkça tohumların en etkin ve verimli biçimde ekilmesi de çok büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda Ekim Makinelerinde (Seeder, Seed Drills) kullanılan elektronik cihazlar da bir o kadar önem kazanmışlardır. Tohum Ekme makinelerinde kullanılan elektronikler (Monitoring Devices at Agricultural Machinery, Seed Controller, Seed Control Sensors, ), gerek en doğru adetteki tohumların doğru yerlere atılmasını sağlamasıyla gerekse de tohumlar arasındaki mesafelerin doğru biçimde ayrılmasına olan katkısıyla maliyetleri minimize ederek verimliliği en üst seviyelere çekmektedir.

Tohum ekme makinelerinde kullanılan elektroniklerin bir diğer faydası ise maliyetlerin yanında traktörlerin ve ekim makinelerinin daha kısa zamanda daha doğru ekim yapmasını sağlayarak daha az yakıt salınımına destek olmasıdır. Bu vesileyle de çevreye ve doğaya da katkı sağlamaktadır. Ekim makinelerinde kullanılan elektronikler daha iyi sonuçların elde edilmesini sağlar. Minimum toprak rahatsızlığı ile en doğru, tutarlı ve etkili tohum dağılımının sunulmasına olanak sağlamaktadır.

Bu bağlamda tarım makineleri elektroniği (Electronics for Agricultural Machines) , tarımın geleceği açısından büyük önem kazanmıştır.