Üniversal Ekim Makinelerinde kullanılan bu ürünlerimiz, yüksek teknolojisiyle;

 • Ekimi olumsuz etkileyen hatalarının hızlıca görülmesini ve hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır,
 • Gözle kontrolün mümkün olmadığı gece ekimini güvenle yapmanızı sağlar,
 • Zaman, emek ve para tasarrufu sağlar,
 • Ekimin her aşamasındaki kontrol imkanıyla verimliliği ve etkinliği arttırmaktadır,
 • İlave özellikleriyle;
 • o Dekara atılacak tohum miktarının belirlenmesi ile şanzıman kolunun otomatik ayarlanması,
  o Tohum ve gübre depolarındaki seviyenin hassas şekilde kontrol edilebilmesi,
 • 8 farklı dil seçeneği ile kolay kullanım sağlayabilmesi Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Macarca, Yunanca (Greek (Yunan) Alfabeli)
 • Can-Bus altyapısı ile kolay kurulum ve montaj özellikleriyle,
 • Manyetik, indüktif, kapasitif sensör seçenekleriyle ekimin kalitesini ve etkinliğini arttırmaktadır.

Universal Ekim Ürünlerimiz

Üniversal Ekim Makineleri için iz bırakma sistemi.

Şanzımanlı tip üniversal ekim makinelerinde iz bırakma kontrolü için kullanılır. Sistemde 9 sıraya kadar iz sırası tanımlanabilir. Sıra artışı ve iz bırakma işlemleri farklı versiyonlara göre manuel veya otomatik yapılabilir. Otomatik iz bırakan versiyonlarda karşılaşılan hatalarla ilgili kullanıcı LED ile uyarılır. CAN-BUS teknolojisi ile kolay ve hızlı kurulum özelliğine sahiptir.



Fonksiyonlar:

Monitör bilgisi

1. Hangi sırada olduğunuzu ve iz bırakma sırasını gösterir.
2. İz bırakmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder ve gerçekleşmediğinde uyarı verir.

Kolay Kurulum

CAN-BUS Altyapısı ile kolay kurulum.

MIZ-20-Versiyon-1

1. Sıra artışı kullanıcı tarafından el ile yapılır.
2. İz bırakılması istenen sıraya gelindiğinde (ekranda sol ve sağdaki rakamlar eşitlendiğinde) iz bırakma işlemi piston kolu sayesinde el ile yapılır.

MIZ-20-Versiyon-2

1. Sıra artışı kullanıcı tarafından el ile yapılır.
2. İz bırakılması istenen sıraya gelindiğinde (ekranda sol ve sağdaki rakamlar eşitlendiğinde) iz bırakma işlemi cihaz tarafından yapılır.

MIZ-20-Versiyon-3

1. Sıra artışını tek markörden gelen sinyale göre otomatik yapılır.
2. İz bırakılması istenen sıraya gelindiğinde (ekranda sol ve sağdaki rakamlar eşitlendiğinde) iz bırakma işlemi cihaz tarafından yapılır.

MIZ-20-Versiyon-4

1. Sağ ve sol markörden gelen sinyale göre otomatik yapılır.
2. İz bırakılması istenen sıraya gelindiğinde (ekranda sol ve sağdaki rakamlar eşitlendiğinde) iz bırakma işlemi cihaz tarafından yapılır.

Üniversal Ekim Makineleri için şanzıman kontrol sistemi.

Şanzımanlı tip üniversal ekim makinelerinde kullanılan bu ürün, kullanıcı seçimine göre şanzıman kolunun otomatik konumlanmasını ve depo seviyesinin hassas takip edilmesini sağlayan, tohum akışı ve valf kontrolü yapabilen bir cihazdır.



Fonksiyonlar: Monitör bilgisi

1. Ekim hızını gösterir.
2. Ekilen alan bilgisini monitörde gösterir.
3. Depoların doluluk/seviyelerini (tohum ve gübre) kullanıcının belirlediği hassasiyet oranına göre monitörde anlık gösterir (95%, 90%, …10%, ... 0% vb.).
4. Ekilen tohum tipini gösterir.
5. Dekara atılan kg bilgisi monitörde gösterilir

Kolay Kurulum

CAN-BUS Altyapısı ile kolay kurulum.

Kolay Kontrol

1. Kullanıcı tarafından girilen tohum tipi ve dekara atılacak tohum miktarına göre şanzıman kolunu otomatik konumlandırır.
2. Universal ekim makinesine bağlı disk ve ayak pistonlarının indirme kaldırma hareketlerini monitörden kontrol etmenizi sağlar.

Üniversal Ekim Makineleri için seviye kontrol sistemi.

200 cm’ye kadar derinliği olan tüm depolarda (gübre, tohum) kullanılabilen, seviye kontrolünü 1% hassasiyetle anlık yapan, ekim hızı ve ekilen alan bilgisini monitörde görüntüleyen cihazdır.



Fonksiyonlar:

Monitör bilgisi

1. Ekim hızını gösterir.
2. Ekilen alan bilgisini monitörde gösterir.

Kolay Kurulum

CAN-BUS Altyapısı ile kolay kurulum.

Kolay Kontrol

Depoların doluluk seviyelerini (tohum ve gübre) farklı sensörler sayesinde, kullanıcının belirlediği hassasiyet oranına göre monitörde anlık gösterir (99%, 98%, …10%, ... 1% vb.).

Üniversal Ekim Makinelerinde Alan Ölçer olarak kullanılır.

Traktörden enerji ihtiyacı olmadan, direkt ekim makinesi üzerine monte edilen ve içindeki uzun ömürlü pil ile çalışan ürün, şanzımanlı tip (DM-002) ve çekilir tip üniversal (DM-003) ekim makinelerinde alan ölçer olarak kullanılır. Ürün iş genişliği 5m’ye kadar olan farklı makinelere, dış ortam koşullarına dayanaklı gövdesi ile kolaylıkla monte edilebilir ve dokunmatik tuşlarla girilen ayarlara göre doğru alan ölçümünü yapar. Ekilen alan bilgisi ekranda görüntülenir ve toplam ekilen alan bilgisini hafızada saklar.



Fonksiyonlar: Monitör bilgisi

1. Ekilen alan bilgisini,
2. Toplam Ekilen Alan bilgisini ekranda gösterir.

Kolay Kullanım

1. DM-002 için ilave fonksiyonlar: İş genişliği, Tekerlek Çapı, Tahvil Oranı ilave fonksiyonlar
2. DM-003 için ilave fonksiyonlar: Dişli-1, Dişli-2, Dişli-3

Hafıza

Toplam alan bilgisi hafızada saklanır ve silinemez.

Kalibrasyon Bölümü

1. Ekime başlamadan önce, kalibrasyon bölümünde tekleme ayarını kontrol edebilirsiniz. Sensörlerin toz oranlarını görebilirsiniz.
2. Ekim öncesi mekanik problemlerin tespit edilmesine yardımcı olur.

Hafıza

Toplam alan bilgisi hafızada saklanır ve silinemez. Son parsel ekilen alanda hektara düşen tohum adedini hafızasında saklar.

Otomatik Test

Sistem açılışında otomatik test ile sistem kontrolü yapar